Tag: nowy podręcznik

Czego dokładnie oczekuje się od nowoczesnych podręczników?

Wszyscy nauczyciele i pedagodzy szkolni są zgodni co do tego, że współczesne podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl do szkoły są z reguły wielofunkcyjne. Opinie na temat tego, jak wiele funkcji pełnią podręczniki, nie są jednak jednomyślne. Niemniej, niektóre funkcje są o wiele ważniejsze od innych i to je trzeba realizować w pierwszej kolejności.

Co to jest funkcja informacyjne w podręczniku?

Funkcja ta jest prawdopodobnie najstarsza. Podręczniki oferują więc uporządkowaną wiedzę poprzez:

  • podstawowe opisy,
  • gotowe informacje,
  • odpowiednio dobrane schematy i wykresy.

Wcześniej ta cecha dominowała w każdej szkolnej publikacji. Dla ilustracji, w następnej połowie ubiegłego tysiąclecia podręczniki zostały prawie w całości wypełnione szczegółowymi informacjami. Z biegiem czasu do treści dodawane są już rysunki oraz fotografie, które z pewnością nie zmieniają funkcji informacyjnej, ale ewentualnie ją rozszerzają. Obecnie zakłada się, że funkcja informacyjna podręczników będzie prawdopodobnie znacznie obniżona, co doprowadzi do podjęcia decyzji o powszechnym korzystaniu z pozaszkolnych źródeł informacji.

Jaka jest właściwie funkcja informacyjna podręcznika?

Współczesne szkoły oczekują od podręczników podjęcia szerokiej funkcji badawczej. Polega ona na przedstawianiu informacji za pomocą pytań, a także formułowaniu kierunków i zadań, co przyczynia się do stopniowego stosowania prostych strategii (np. obserwacji, pomiaru, opisu). Ma to na celu doprowadzenie uczniów do umiejętności samodzielnego uczenia się. Funkcja analizy jest bardzo istotna z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, umacnia ona szczególny nawyk dotyczący samodzielnego wykonywania zadań, który może być podstawą lepszego uczenia się do końca życia, co może być celem współczesnej edukacji. Po drugie, to przygotowuje uczniów do prowadzenia poszczególnych badań i rozwiązywania problemów.

Na czym dokładnie polega działanie samokształcenia w podręczniku?

Funkcja samokształcenia w podręczniku nie jest daleka od funkcji badawczej. Podobnie jak praca badawcza, składa się ona z uzyskiwania instrukcji i zadań dla uczniów w podręczniku. Jednak zadania te zostały stworzone inaczej, ponieważ nie będą ukierunkowane na prowadzenie badań, ale na kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnorodnych źródeł. W ten sposób drobiazgowe wskazówki będą informować ucznia “krok po kroku” na drodze do samodzielnego uczenia się. Dodatkowo mają one na celu zachęcenie do bardziej samodzielnego uczenia się.

 

Read more