Tag: nowoczesny przewodnik

Jakie zadania stawiane są dziś przed podręcznikami?

Zadaniem każdego przedmiotu nauczanego w szkole jest przygotowanie słuchaczy do użytecznego działania, które rozumie się jako rozsądne kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości. Do realizacji tego zadania przydatne są w dużym zakresie dzisiejsze podręczniki do szkoły (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html).

Jak podręczniki powinny opisywać otaczającą rzeczywistość?

Każda właściwie napisana książka powinna pokazywać jakiś fakt z wielu punktów widzenia, jednocześnie z uwzględnieniem innych elementów. Tym samym uczniowie stają przed wymogiem dokonywania wyborów w życiu. Ocena zdarzeń, a także ocena sytuacji jest niezwykle trudna, ale niezbędna przy podejmowaniu decyzji. Wciąż będziemy rozwijać tego typu umiejętności wśród uczniów, jeśli podręczniki będą inteligentnie skomponowane i właściwie dobrane. Uczniowie muszą również oczekiwać, że przedstawią własną perspektywę.

Jakich postaw powinny uczyć podręczniki szkolne?

Podręczniki muszą także uczyć dzieci szacunku dla innych i podobnie ważnego obowiązku podejmowania decyzji. W związku z tym, w celu uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób należy się zachowywać w trakcie nauki, należy zapoznać się z treścią podręcznika.

Jak podręczniki organizują wiedzę uczniów?

Niewiele jest miejsca w podręcznikach na usystematyzowanie faktycznej koordynacji rozumienia, która ma swoje źródło w pozaszkolnych źródłach informacji. A szkoda, bo ta właśnie umiejętne korzystanie z informacji staje się coraz ważniejsze dla uczniów. Powinna więc znaleźć się w zbiorze wiedzy i umiejętności zdobywanych na studiach, m.in. w zakresie:

  • wyjaśniania rozbieżności,
  • uzupełniania braków,
  • usuwania błędów i nieistotnych treści.

Najlepszą odpowiedzią wydaje się być wykorzystanie w programie poleceń do wyszukiwania na różnorodne sposoby zagadnień z podanego tematu. Na zajęciach, mimo wszystko, niezbędne jest uzupełnienie wiedzy na ich temat przedstawionej w podręczniku. Uzyskane informacje będą analizowane na tej lekcji, zgodnie z pomysłami autorów podręcznika.

Czego jeszcze powinny uczyć podręczniki?

Proces myślowy zmienia się bardzo stopniowo. W związku z tym nie wszystkie nowości mogą być szybko wprowadzone, zarówno w strukturze, jak i w treści podręczników. Nie zostaną one przyjęte przez uczniów i nauczycieli, gdyż rewolucja nie sprawdzi się w procedurze edukacyjnej. Jednak wszyscy, którzy mają kontakt z podręcznikami, aż od autorów po studentów, rozumieją konieczność zmiany wiedzy na temat funkcji edukacyjnej podręczników.

 

Read more

Czego dokładnie oczekuje się od nowoczesnych podręczników?

Wszyscy nauczyciele i pedagodzy szkolni są zgodni co do tego, że współczesne podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl do szkoły są z reguły wielofunkcyjne. Opinie na temat tego, jak wiele funkcji pełnią podręczniki, nie są jednak jednomyślne. Niemniej, niektóre funkcje są o wiele ważniejsze od innych i to je trzeba realizować w pierwszej kolejności.

Co to jest funkcja informacyjne w podręczniku?

Funkcja ta jest prawdopodobnie najstarsza. Podręczniki oferują więc uporządkowaną wiedzę poprzez:

  • podstawowe opisy,
  • gotowe informacje,
  • odpowiednio dobrane schematy i wykresy.

Wcześniej ta cecha dominowała w każdej szkolnej publikacji. Dla ilustracji, w następnej połowie ubiegłego tysiąclecia podręczniki zostały prawie w całości wypełnione szczegółowymi informacjami. Z biegiem czasu do treści dodawane są już rysunki oraz fotografie, które z pewnością nie zmieniają funkcji informacyjnej, ale ewentualnie ją rozszerzają. Obecnie zakłada się, że funkcja informacyjna podręczników będzie prawdopodobnie znacznie obniżona, co doprowadzi do podjęcia decyzji o powszechnym korzystaniu z pozaszkolnych źródeł informacji.

Jaka jest właściwie funkcja informacyjna podręcznika?

Współczesne szkoły oczekują od podręczników podjęcia szerokiej funkcji badawczej. Polega ona na przedstawianiu informacji za pomocą pytań, a także formułowaniu kierunków i zadań, co przyczynia się do stopniowego stosowania prostych strategii (np. obserwacji, pomiaru, opisu). Ma to na celu doprowadzenie uczniów do umiejętności samodzielnego uczenia się. Funkcja analizy jest bardzo istotna z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, umacnia ona szczególny nawyk dotyczący samodzielnego wykonywania zadań, który może być podstawą lepszego uczenia się do końca życia, co może być celem współczesnej edukacji. Po drugie, to przygotowuje uczniów do prowadzenia poszczególnych badań i rozwiązywania problemów.

Na czym dokładnie polega działanie samokształcenia w podręczniku?

Funkcja samokształcenia w podręczniku nie jest daleka od funkcji badawczej. Podobnie jak praca badawcza, składa się ona z uzyskiwania instrukcji i zadań dla uczniów w podręczniku. Jednak zadania te zostały stworzone inaczej, ponieważ nie będą ukierunkowane na prowadzenie badań, ale na kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnorodnych źródeł. W ten sposób drobiazgowe wskazówki będą informować ucznia “krok po kroku” na drodze do samodzielnego uczenia się. Dodatkowo mają one na celu zachęcenie do bardziej samodzielnego uczenia się.

 

Read more